Z iniciativy spolku "Pomník zakladatele města" byla dne 22. 6. 2018 v rakouském Marcheggu, městě, které pravděpodobně v roce 1268 založil Přemysl Otakar II. na místě slavné bitvy, v níž král železný a zlatý slavně zvítězil, odhalena jeho socha (původně zamýšlená pro areál Pražského hradu, kde o ni však nebyl zájem).

Po dohodě s tamní radnicí jsme uskutečnili myšlenku postavit sochu králi Přemyslovi II. v místě, kde proběhla ona bitva a v době 750 výročí založení města. Oslovili jsme sochaře Mistra Petra Císařovského z Prahy, který se díla zhostil díla perfektně.

Na vlastním odhalení bylo asi 1000 občanů města a značné množství hostů. Byl zde zastoupen Řád svatého Lazara Jeruzalémského (včele s Převorem Ludvíkem hrabětem Belcredim), jehož rytíři po straně sochy udělali čestnou stráž. Akce se účastnil mj. senátor Tomáš kníže Černín, zástupce velvyslanectví ČR ve Vídni, hejtmanka Dolního Rakouska, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a další hosté.