Nejsme dostatečně sebevědomí, protože neznáme svoji historii.

Když si budeme vážit našich předků, budeme si vážit sami sebe.

Učme děti národní hrdosti, aby se neztratily v globálním světě.

Přibližme příštím generacím významné české ženy, které jsou opomíjeny.

Úcta k půdě, která produkuje zemědělské i kulturní bohatství.